54. Kakskytkaks(Kakskytviis)


Kakskytviis ja nelkytviis on juna mennyt viimeinen mut siitä viis, raide viis jo puoli viis, on aamulla taas lähdössä viis

Kakskytkaks ja nelkytkaks on juna mennyt viimeinen mut siitä kaks, raide kaks jo puoli kaks, on aamulla taas lähdössä kakskytkuus

Kakskytviis ja nelkytviis on juna mennyt viimeinen mut siitä viis, raide kaks jo puoli kaks, on aamulla taas lähdössä kakskytkuus

Raide kaks ja raide viis on raide mennyt viimeinen mut siitä viis, raide kaks jo raide kuus, on aamulla taas lähdössä uus

Kakskytkaks ja kakskytviis on kakskymment viimeinen mut siitä viis

Kakskytkaks ja kakskytkuus on aamulla taas lähdössä uus

🥂 Skål! 🥂