31. Ievan Polkka


Nuapurista kuulu se polokan tahti jalakani pohjjii kutkutti.

Ievan äiti se tyttöösä vahti vuan kyllähän se Ieva sen jutkutti.

Sillä ei meitä silloin kiellot haitto kun myö tanssimma laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.

Ievan suu oli vehnäsellä ko immeiset onnee toevotti.

Peä oli märkänä jokkaesella ja viulu se vinku ja voevotti.

Ei tätä poikoo märkyys haittoo sillon ko laskoo laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.

Ievan äiti se kammarissa virsiä veisata huijjuutti.

Kun tämä poeka naapurissa ämmän tyttöö nuijjuutti.

Eikä tätä poikoo ämmät haittoo sillon ku laskoo laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.

Hilipati hilipati hilipati hillaa, Hilipati hilipati hilipampaa.

Jalituli jallaa talituli jallaa Tilitali tilitali tilitantaa.

Halituli jallaa tilituli tallaa Tilitili tilitili tilitili tallaa.

Halituli tilitali jallati jallan, Tilitali talitali helevantaa.

Rimpatirallaa ripirapirallaa Rumpatiruppa ripirampuu.

Jakkarittaa rippari lapalan Tulituli lallan tipiran tuu.

Jatsu tsappari dikkari dallan Tittari tillan titstan dullaa, Dipidapi dallaa ruppati rupiran Kurikan kukka ja kirikan kuu.

Ratsatsaa ja ripidabi dilla Beritstan dillan dellan doo.

A baribbattaa baribbariiba Ribiribi distan dellan doo.

Ja barillas dillan deia dooa Daba daba daba daba daba duvja vuu.

Baristal dillas dillan duu ba daga Daiga daida duu duu deiga dou.

Siellä oli lystiä soiton jäläkeen sain minä kerran sytkyttee.

Kottiin ko mäntiin niin ämmä se riitelj ja Ieva jo alako nyyhkytteek.

Minä sanon Ievalle mitäpä se haittoo laskemma vielähi laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppytäppyt tipput hilijalleen.

Muorille sanon jotta tukkee suusi en ruppee sun terveyttäs takkoommaa.

Terveenä piäset ku korjjoot luusi ja määt siitä murjjuus makkoommaan.

Ei tätä poikoo hellyys haittoo ko akkoja huhkii laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.

Sen minä sanon jotta purra pittää ei mua niin voe nielasta.

Suat männä ite vaikka lännestä ittään vuan minä en luovu Ievasta, sillä ei tätä poikoo kainous haittoo silloon ko tanssii laiasta laitaan. Salivili hipput tupput täppyt äppyt tipput hilijalleen.

🥂 Skål! 🥂